imageimageimage
Home

004

anigif.jd

images เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ได้จัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย   "ความสำเร็จของลูกคือ

ความสุขของพ่อแม่" โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับเกียรติบัตร

จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดี

ของพ่อแม่และผู้ปกครอง

02

 

images คณะครูโรงเรียนเจริญดีวิทยาเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย

การจัดการศึกษาของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุยายน

2558 โดยมี ท่่าน ผอ.เสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธี

 

1Pragad2

stickerlinenew โรงเรียนเจริญดีวิทยาเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุง

ซ่อมแซม อาสีอาคารเรียนแบบ ป.1ขและอาคารเรียน

แบบ อบจ.ปทุมธานี จำนวน 2 หลัง

More Articles...