imageimageimage

 

นายวีระ รื่นสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการด้วยรักและห่วงใย

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

568188
วันนี้วันนี้133
เดือนนี้เดือนนี้133
ทั้งหมดทั้งหมด568188
54.83.236.56
Home

nawaIMAG0066วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวีระ  รื่นสุข ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

anigif

ดาวนโหลด 3 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ได้มอบหมายให้คุณครูกฤษณา ช้างน้อย นำ ด.ช.นัทธพงศ์ ประเสิฐศรี

นักเรียนที่ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนคำยาก ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เข้าแข่่งขันในระดับประเทศ (สพฐ) ที่โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กทม.

20120803 jarundee 12345

ดาวนโหลด 3 โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2556

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ประจำปี 2556

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

anigif

ดาวนโหลด 3เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวัน

สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

 

More Articles...